Mette Møller

Mette Møller er jurist av utdanning, og har jobbet i mange år med saker som har opphavsrett som utgangspunkt. Fra Mettes CV nevner vi NRK, Kulturdepartementet, Norwaco, Advokatfirmaet Selmer og Den norske Forfatterforening. Hun har styreerfaring fra bla. Norsk Filmfond (nå Norsk Filminstitutt), Oslo World, Frikar og Kopinor. Mette har tidligere vært fondets juridiske rådgiver og har de siste to årene vært departementsoppnevnt styreleder i FFUK. Hun kjenner derfor fondet godt.

Mette gleder seg til å ta fatt som daglig leder for fondet. Og fondets ansatte og styre gleder seg til å samarbeide med Mette. Eller riktigere, til å fortsette samarbeidet med henne. For fra 1990-tallet har Mette i flere perioder jobbet med fondssaker. Hun har vært en engasjert rådgiver for avtroppende direktør, Bjørg Eriksen, og hun var med på det viktige arbeidet med å utvikle samarbeidet mellom fondet og Gramo. Hun satt også i samarbeidsutvalget mellom Gramo og fondet i mange år, og var en solid, kunnskapsrik og entusiastisk støttespiller gjennom flere kritiske perioder for fondet.

Bjørg Eriksen sier: «Det føles som en stor ære for både meg og fondet at Mette Møller har ønsket å ta over roret i den daglige driften av fondet. Fondet har flere vanskelige saker som kommer opp, og jeg føler meg trygg på at disse nå er i de beste hender. For de som ikke vet det, Mette er også en svært habil musiker og har et bankende hjerte for utøverne som fondet skal tjene. Vi kunne ikke fått en bedre direktør, og jeg ønsker henne varmt velkommen og all mulig lykke på ferden. Administrasjonen får i tillegg en humørfylt, inspirerende leder – det kommer til å bli så bra!»