ffuk.custompublish.com

SØKNADSFRISTER 2021

Frist 1 - Onsdag 13. januar kl. 13.00
Frist 2 - Onsdag 17. mars kl. 13.00
Frist 3 - Torsdag 6. mai kl. 13.00
Frist 4 - Onsdag 18. august kl. 13.00
Frist 5 - Onsdag 3. november kl. 13.00

Søknadsportalen er åpen hele tiden, så man kan sende inn søknader når som helst. Det anbefales ikke å vente til siste liten - send heller søknaden så snart du har alle de nødvendige opplysningene på plass.

Merk at våre bevilgninger har en begrenset varighet. Reiser (reisestøtte) og prosjekter (alle prosjektstøtter) må gjennomføres senest 1 år etter tildelingen. Innspillinger og etterutdanningsreiser (stipend) må gjennomføres innen 2 år etter tildelingen. Dersom vi ikke har mottatt rapport eller søknad om utsettelse innen denne fristen, vil bevilgningen automatisk tilbakeføres fondet.

Dersom prosjektet ditt ligger lenger fram i tid enn varigheten som er beskrevet ovenfor, må du søke på et senere tidspunkt.

Til søknadsportalen