Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

We provide funding for projects in which professional performing artists participate, and for recordings made in Norway.

NESTE SØKNADSFRISTER

Våre neste søknadsfrister er etter sommeren.

Frist for søknader om støtte til innspilling av album: Torsdag 18. august kl. 13.00

Frist for søknader om reisestøtte, prosjektstøtte og reise- og etterutdanningsstipend: Tirsdag 23. august kl. 13.00

Til søknadsportalen

TILDELINGER 3. RUNDE 2022

Det ble på styremøtet 10. juni 2022 innvilget 138 søknader, for til sammen kr 4 357 000.

Det ble totalt behandlet 484 søknader, og samlet søknadssum var på kr 21 144 405.

Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se hele listen med tildelinger her

Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk