INNSPILLING - FONOGRAM

 • Støtten gis kun til innspilling av fullengdes album med minimum spilletid på 25 minutter
 • Innspillingen må i sin helhet gjøres i Norge og med produsent som i hovedsak har sitt virke i Norge
 • Støtten er i hovedsak øremerket honorar til de medvirkende profesjonelle utøverne som er bosatt i Norge
 • Innspillingen det søkes om støtte til må ikke være påbegynt når søknaden sendes inn
 • Fra 2021 aksepterer vi at inntil 2 allerede utgitte singler blir med på den endelige utgivelsen. Man må i så fall opplyse om dette i søknaden
  Les mer om Fonogram
 

PROSJEKTSTØTTE

 • Støtte til konserter/forestillinger/visninger og eventuelt tilhørende prøvetid
 • Prosjektstøtten er øremerket honorar til de medvirkende profesjonelle utøverne som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge
 • Det kan ikke søkes støtte til skapende arbeid, og fondet har ingen ordning tilsvarende Kulturrådets støtte til forprosjekt
 • FFUK gir ikke støtte til konserter/forestillinger med visning på digitale plattformer eller til innspilling av dansefilmer, musikkvideoer med mer

NB: Prosjektstøtte Kurs/Seminar gis til arrangering av kurs/seminar/workshops for profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt i Norge. Denne støtten kan som et unntak søkes til å honorere kursholdere fra utlandet.

REISESTØTTE

Profesjonelle utøvende kunstnere bosatt i Norge kan søke reisestøtte til kortvarige reiser med kunstfaglig innhold. Støtten kan benyttes til å dekke reise, kost og losji.

Formålet med en reise med kunstfaglig innhold kan være:

 • Deltakelse på kortvarige kurs/seminar med kunstfaglig innhold, mesterklasser, workshops ol.
 • Privattimer hos timelærer eller ved kunstfaglig institusjon
 • Prøvespill/audition
 • Fra runde 2 2021 vil det i en periode være mulig å søke om reisestøtte til å delta på nettbaserte kurs, workshops og liknende hjemmefra

Maksimal søknadssum er kr. 6.000,- per person/utøver.

Dersom formålet med reisen er turné i forbindelse med konserter/forestillinger – søk heller prosjektstøtte.
Dersom formålet med reisen er etterutdanning innen det utøvende yrket, med lengre varighet og fortrinnsvis i utlandet, kan du søke om et større beløp med vårt reise- og etterutdanningsstipend.
Les mer om Reisestøtte

REISE- OG ETTERUTDANNINGSSTIPEND

Stipendet kan søkes til lengre opphold, fortrinnsvis i utlandet for etterutdanning innen det utøvende yrket. Eksempler på dette kan være kurs, skole eller privattimer. Fra runde 2 2021 vil det i en periode være mulig å søke om stipend til å delta på nettbaserte kurs, workshops og liknende hjemmefra.

Det sendes personlig søknad om stipend, og maksimal søknadssum er kr 25.000,-
Les mer om Reise- og etterutdanningsstipend