Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.

FONDETS ÅPNINGSTIDER SOMMER 2021

Fondets administrasjon avvikler ferie i ukene framover, og bemanningen vil være sterkt redusert. I uke 28 holder vi helt stengt. Vi vil ha begrensede muligheter til å behandle utbetalingsanmodninger i juli. Besøk i fondets kontor i Kirkegata må avtales på forhånd. 

Vi ønsker alle en riktig fin sommer!

TILDELINGER 3. RUNDE 2021

Det ble på styremøtet 8. juni 2021 innvilget 133 søknader, med til sammen kr 4 448 826.
Det ble totalt behandlet 580 søknader. Samlet søknadssum var på kr 27 550 324.
Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se hele listen med innvilgede søknader her

FONDETS ÅPNINGSTIDER SOMMEREN 2021

Fondets administrasjon tar ut ferie i juli, og vi vil derfor ha sterkt redusert bemanning gjennom hele den måneden. Vi er derfor nødt til å stenge helt for utbetalinger i juli.

Alle som blir ferdige med prosjekter i løpet av juni, bør helst sende inn utbetalingsanmodning med rapport og regnskap i uke 25, og aller senest innen tirsdag 29. juni, for å få støtten utbetalt før ferien.

Utbetalingsanmodninger som sendes etter 29. juni vil bli behandlet i begynnelsen av august.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk