Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.

SØKNADER TIL BEHANDLING 1. RUNDE 2022

Søknadene som ble sendt inn til fristene 13. og 18. januar blir nå vurdert av fondets styre, og vedtak fattes på styremøtet 15. februar. Listen med alle tildelingene blir lagt ut på hjemmesiden vår den 17. februar, ca. kl. 12.00.

Det er til sammen 612 søknader med en samlet søknadssum på kr 28 094 345. Fondets styre har kr 4 290 000 til disposisjon.

Se listen med alle søknadene til behandling her

SØKNADSFRISTER 2. RUNDE 2022

Frist 2 for søknad om innspilling av album: Torsdag 10. mars kl. 13.00

Frist 2 for reisestøtte, prosjektstøtte og reise- og etterutdanningsstipend: Tirsdag 15. mars kl. 13.00

Resten av søknadsfristene for 2022 kommer senere. Normalt er frist 3 i begynnelsen av mai.
Det er normalt to søknadsfrister etter sommeren, i august og oktober.

TIl søknadsportalen

NYTT FONDSSTYRE

Kulturdepartementet har i brev av 23. desember 2021, på grunnlag av innhentede forslag fra berørte utøverorganisasjoner, oppnevnt følgende styre for Fond for utøvende kunstnere: 

Medlemmer: Personlige varamedlemmer:
Cathrine Nyheim (leder)  
David Godfrey Chelsom Vogt
Karl Seglem
Eli Kristin Hanssveen  
Silje Halstensen 
Askil Holm
Brynjar Rasmussen  
Hilde Bjørkum 
Jørn-Bjørn Fuller-Gee
Isabell Sterling  
Kathrine Jacobsen
Mathias Jin Budtz  
Martha Lyse 
Pernille Dragsten Holden 

Styret er oppnevnt for perioden 2022 – 2024. Velkommen til alle nye og til de som har blitt gjenoppnevnt! 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk