Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.

TILDELINGER 3. RUNDE 2021

Det ble på styremøtet 8. juni 2021 innvilget 133 søknader, med til sammen kr 4 448 826.
Det ble totalt behandlet 580 søknader. Samlet søknadssum var på kr 27 550 324.
Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se hele listen med innvilgede søknader her

FONDETS ÅPNINGSTIDER SOMMEREN 2021

Fondets administrasjon tar ut ferie i juli, og vi vil derfor ha sterkt redusert bemanning gjennom hele den måneden. Vi er derfor nødt til å stenge helt for utbetalinger i juli.

Alle som blir ferdige med prosjekter i løpet av juni, bør helst sende inn utbetalingsanmodning med rapport og regnskap i uke 25, og aller senest innen tirsdag 29. juni, for å få støtten utbetalt før ferien.

Utbetalingsanmodninger som sendes etter 29. juni vil bli behandlet i begynnelsen av august.

ROLF GAMMLENGS PRIS VÅREN 2021

Rolf Gammlengs ærespris til utøvende kunstnere ble delt ut den 31. mai 2021.
Vi gratulerer alle de flotte prisvinnerne!

Ved fondets 25 års jubileum i 1982 innstiftet fondets styre en ærespris med navnet Rolf Gammleng-prisen.

Normalt deler fondet ut 8 større priser ved en større tilstelning. Prisutdelingen i 2020 ble avlyst på grunn av pandemien. Derfor ønsket fondets styre i år å heller dele ut 50 ærespriser á kr 25 000 ved en digital prisutdeling den 31. mai.

Prisene tildeles profesjonelle frilansutøvere som «på en fortjenstfull måte og over tid har gitt oss utøvende kunst av høy kvalitet»

Creo, Gramart, Norsk Artistforbund, Norsk Jazzforum, Norsk Viseforum, FolkOrg, Norsk Tonekunstnersamfund, Norske Dansekunstnere, Norsk Skuespillerforbund og fondets styre har foreslått kandidater til prisene.

Se listen med alle prisvinnerne her

SØKNADER TIL BEHANDLING 3. RUNDE 2021

Søknadene som ble sendt inn til fristen 6. mai blir nå vurdert av fondets styre, og vedtak fattes på styremøtet 8. juni. Listen med alle tildelingene blir lagt ut på hjemmesiden vår den 10. juni, ca. kl. 12.00.

Det er til sammen 580 søknader med en samlet søknadssum på kr 27 919 296. Fondets styre har kr 4 955 304 til disposisjon.

Se hele listen med søknader til behandling her

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk