Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

SØKNADENE REGISTRERES - RUNDE 3

Alle søknadene i tredje runde er nå mottatt, og blir registrert av saksbehandlerne i fondet.
Når alle søknadene er godkjente og registrerte, blir de oversendt til fondets styre for vurdering. Vi legger da også ut en liste med alle søknadene som behandles her på hjemmesiden.
Svar på søknadene kommer torsdag 10. juni. Vi legger da ut en liste med alle tildelingene. Deretter sender vi svar per e-post til alle som har hatt søknad til behandling.

Neste søknadsfrist er onsdag 18. august kl. 13.00.

Til søknadsportalen

 

SØKNADER TIL BEHANDLING 2. RUNDE 2021

Søknadene som ble sendt inn til fristen 17. mars blir nå vurdert av fondets styre, og vedtak fattes på styremøtet 27. april. Listen med alle tildelingene blir lagt ut på hjemmesiden vår den 29. april, ca. kl. 12.00.

Det er til sammen 680 søknader med en samlet søknadssum på kr 34 842 758. Fondets styre har kr 5 489 027 til disposisjon.

Se hele listen med søknader til behandling her

TILDELINGER 1. RUNDE 2021

Det ble på styremøtet 16. februar 2021 innvilget 121 søknader, med til sammen kr 4 393 896.
Det ble totalt behandlet 495 søknader. Samlet søknadssum var på kr 25 567 229.
Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se hele listen med tildelinger her

SØKNADER TIL BEHANDLING 1. RUNDE 2021

Søknadene som ble sendt inn til fristen 13. januar blir nå vurdert av fondets styre, og vedtak fattes på styremøtet 16. februar. Listen med alle tildelingene blir lagt ut på hjemmesiden vår den 18. februar, ca. kl. 12.00.

Det er til sammen 496 søknader med en samlet søknadssum på kr 25 992 845. Fondets styre har kr 4 486 000 til disposisjon.

Se hele listen med søknader her

PROSJEKTSTØTTE MUSIKKTEATER BYTTER NAVN

Til prosjektstøtte musikkteater/blandet scenekunst.

Med musikkteater mener vi alle typer teater som har musikk som bærende element. Utøverne vil normalt være musikkteaterutøvere, sangere, musikere, skuespillere og sceneinstruktører, men dansere kan naturligvis også medvirke.

Med blandet scenekunst mener vi sceniske forestillinger der ulike utøvertyper medvirker og er likeverdig vektet i det sceniske uttrykket. Dette gjelder alle slags kombinasjoner av utøvertyper, men det bør framstå som et sjangeroverskridende prosjekt.

Les mer om prosjektstøtte musikkteater/blandet scenekunst her

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk