Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

SØKNADER 5. RUNDE 2021

Årets siste søknadsfrist er nå over, og fondets saksbehandlere jobber med å registrere alle søknadene som er kommet inn. Dersom noe mangler eller er uklart ved en søknad sender vi mail til søkeren og spør. Hvis en søknad ikke oppfyller fondets kriterier eller formålet med støtteordningen, gir vi beskjed om det.

Det er mulig å ettersende vedlegg eller opplysninger, men det bør gjøres så snart som mulig, og senest innen utgangen av uke 45. Send da til ffuk@ffuk.no.

Listen med tildelinger fra denne runden blir lagt ut på hjemmesiden vår på onsdag 8. desember, ca. kl. 12.00.

Søknadsfrister for neste år er ikke bestemt ennå, men første frist er normalt i uke 2.

TILDELINGER 4. RUNDE 2021

Det ble på styremøtet 20. september 2021 innvilget 152 søknader, med til sammen kr 5 148 079.
Det ble totalt behandlet 461 søknader. Samlet søknadssum var på kr 20 677 220.

Støtten fra fondet er øremerket honorar til medvirkende profesjonelle utøvere som er bosatt i Norge.

Se hele listen med tildelinger her

SØKNADER TIL BEHANDLING 4. RUNDE 2021

Søknadene som ble sendt inn til fristen 18. august blir nå vurdert av fondets styre, og vedtak fattes på styremøtet 20. september.

Det er til sammen 461 søknader med en samlet søknadssum på kr 20 724 010. Fondets styre har kr 5 395 000 til disposisjon.

Se hele listen med søknader til behandling her

SØKNADENE REGISTRERES

Søknadene som ble sendt inn til fristen den 18. august blir nå gjennomgått av fondets saksbehandlere før de registreres til behandling. Vi har mottatt ca. 450 søknader, og ca. 250 av dem kom inn i de siste timene før fristen gikk ut.
Vi har oppdatert søknadsportalen i sommer, og merket noe bedring. Likevel hadde mange søkere problemer og fikk feilmeldinger. Vi beklager dette!

Utvikleren av portalen skal gjøre analyser av data de samlet inn på fristdagen for å gjøre justeringer som forhåpentligvis vil gjøre ytelsen bedre.​

Vi tar imot ettersendte vedlegg til søknader, men de må være mottatt innen fredag 27. august.

En fullstendig liste med alle registrerte søknader blir lagt ut på hjemmesiden vår i løpet av uke 34.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk